e-Ivodent

Për shkak të pezullimit në kohë të pacaktuar të sistemit arsimor në Republikën e Shqipërisë, nga emergjenca e pandemisë COVID-19, Akademia Ivodent do procedojë me studimin online nëpërmjet kësaj platforme.

Të gjitha kurset do jenë të aksesueshme mbasi të logoheni në sistem.
Për probleme eventuale ju lutem kontaktoni support@ivodent.org