Ivoclar Vivadent AG

Ivoclar Vivadent AG është një nga kompanitë dentare më të mëdha dhe më inovative në botë, duke ofruar një gamë të plotë të produkteve dhe sistemeve për dentistët dhe teknikët dentarë. Me rreth 3500 punonjës në mbarë botën, e pranishme në më shumë se 120 vende dhe me filiale dhe zyrat e marketingut në 29 vende, Ivoclar Vivadent është një prani globale dedikuar avancimit të praktikës së stomatologjisë për dentistët dhe teknikët. Ivoclar Vivadent, me seli në Schaan të Lihtenshtajnit, është një nga kompanitë kryesore dentare në botë. Suksesi i kompanisë bazohet në një portofol të plotë të produkteve dhe sistemeve, kërkime të rëndësishme dhe zhvillimin e aftësive për trajnimin dhe edukimin e mëtejshëm. Kompania filloi punën 95 vjet më parë si një vend prodhimi për dhëmbët qeramike dhe tashmë ka evoluar në një kompani udhëheqëse ndërkombëtare me një game të plotë produktesh.
bachelor akademia ivodent teknik dentar laborant kurs profesional ivoclar